Aanvraag omgevingsvergunning Nijverheidstraat 1 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser I 8398
Publicatiedatum
04-02-2015
Einddatum
01-04-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een bedrijfshal op het perceel Nijverheidsstraat 1 te Losser, kadastraal bekend onder gemeente Losser sectie 1 nummers 8398 en 8526.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.