Aanvraag omgevingsvergunning Kolkersweg 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 0856
Publicatiedatum
04-02-2015
Einddatum
01-04-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het verlengen van een ligboxenstal op het perceel Kolkersweg 1 te Overdinkel, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummer 0856.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.