aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hooibeek 16 7582 BP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BP 16
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hooibeek 16 7582 BP Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  verplaatsen van een schuur tot naast de woning op het perceel Hooibeek 16,  kadastraal bekend als LSR00 sectie N nummer 1739.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.