Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan KPN B.V.

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan KPN B.V.  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:
KPN B.V., Saturnusstraat 14 TP 10 2e etage in Den Haag voor het innemen van een standplaats voor de KPN glasvezel serviceweken op het terrein aan de Braakstraat naast de ABN AMRO in Losser in de periode van 17 november 2015 tot en met 5 december 2015 op de volgende dagen en tijden:

  • Maandags van 13.00 uur tot 17.30 uur;
  • Dinsdags tot en met vrijdags van 10.00 uur tot 17.30 uur;
  • Zaterdags van 10.00 uur tot 17.00 uur.
    Datum bekendmaking 28 oktober 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.