Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Alink Bakkerij B.V.

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Alink Bakkerij B.V.  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan

  • Alink Bakkerij B.V., De Brink 3 in Losser voor het innemen van een standplaats naast de ingang van de bakkerij in Losser voor de verkoop van oliebollen en aanverwante bakwaren op 30 en 31 december 2015.

Datum bekendmaking 28 oktober 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.