Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Luttikhuisweg 3, 7587 MG De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MG 3
Publicatiedatum
04-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Luttikhuisweg 3, 7587 MG De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  vergroten van een gebouw met een kantoorruimte op het perceel Luttikhuisweg 3, 7587 MG De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.