Verlengen beslistermijn Irenestraat 8 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587AK 8
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Irenestraat 8 in De Lutte Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: 

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning  voor het bouwen van twee appartementen op het perceel Irenestraat 8, 7587 AK De Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 30 april 2015.

Procedure

.