Verleende stookontheffing Zwaferinksweg in Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser Q 597
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 voor het volgende perceel gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Zwaferinksweg ongenummerd, 7582 RB Losser, sectie Q, nummer 597. Datum bekendmaking 25 maart 2015.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.