Ontheffing Wet luchtvaart (artikel 8a.51) aan Float 360 uit Almelo

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart aan: 

Beschrijving

  • Float 360, Schokland 14, 7607 HS Almelo voor het opstijgen en landen met een onbemand luchtvaartuig in de periode van 24 februari 2015 tot 24 februari 2016 binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.