Ontheffing Wet luchtvaart (artikel 8a.51) aan Ballonvaartcentrum Van Manen uit Barneveld

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart aan: 

Beschrijving

  • Ballonvaartcentrum Van Manen, Thorbeckelaan 117a, 3771 ED Barneveld voor het opstijgen met een heteluchtballon in de periode van 17 februari 2015 tot 31 december 2015 binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.