Besluit omgevingsrecht Ravenhorsterweg 10 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PB 10
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Ravenhorsterweg 10 in Losser Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor interne constructieve wijzigen gemeentewerf en uitbreiding bestaande overkapping op het perceel Ravenhorsterweg 10, 7581 PB Losser.

Datum bekendmaking 26 maart 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.