Aanvraag omgevingsvergunning Paasbergweg 3 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LW 3
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Paasbergweg 3 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor: 

Beschrijving

  • het wijzigen van de aanvraag voor het onderkelderen van een ligboxenstal op het perceel Paasbergweg 3, 7587 LW De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.