Aanvraag omgevingsvergunning Ludgeruslaan 11 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DE 11
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Ludgeruslaan 11 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor: 

Beschrijving

  • het kappen van 1 berkenboom op het perceel Ludgeruslaan 11, 7581 DE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.