Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 6a in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AH 6 a
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 6a in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor:

Beschrijving

  • het kappen van 2 dennen op het perceel Kerkhofweg 6a, 7586 AH Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.