Verleende vergunning Apv voor het Euregiofeest, 3, 4 en 5 juli in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het Euregiofeest, 3, 4 en 5 juli in Overdinkel Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Euregiofeest Overdinkel voor het houden van het Euregiofeest in het centrum van Overdinkel op:
    • 3 juli 2015 van 16.00 uur tot 2.00 uur;
    • 4 juli 2015 van 10.00 uur tot 2.00 uur;
    • 5 juli 2015 van 11.00 uur tot 18.00 uur .

Datum bekendmaking 23 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.