Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Euregiofeest in Overdinkel op 3, 4 en 5 juli 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Euregiofeest in Overdinkel op 3, 4 en 5 juli 2015 Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende wegen zijn afgesloten: 

Beschrijving

 • in verband met het Euregiofeest in Overdinkel op 3, 4 en 5 juli 2015
  • Hoofdstraat, tussen Pastoor van Laakstraat en Dr. Ariënsstraat;
  • Ds. Pasmastraat;
 • Op vrijdag 3 juli 2015 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 5 juli 2015 tot 21.00 uur een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg voor de volgende wegen:
  • Kerkhofweg, tussen Hoofdstraat en Willem Gamestraat;
  • Willem Gamestraat, tussen Kerkhofweg en Hoofdstraat;
  • Pastoor van Laakstraat, tussen Hoofdstraat en Weverstraat;
  • Weverstraat, tussen Pastoor van Laakstraat en Dr. Ariënsstraat;
  • Dr. Ariënsstraat, tussen Weverstraat en Hoofdstraat
 • Op vrijdag 3 juli 2015, vanaf 12.00 uur, tot en met zondag 5 juli 2014 tot 21:00 uur een parkeerverbod in te stellen aan 1 zijde van de weg voor de volgende wegen:
  • Prins Bernardstraat;
  • Prins Hendrikstraat;
  • Schoolstraat.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.