Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 48 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TK 48
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tulpstraat 48 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • verbouwen van een garage op het perceel Tulpstraat 48, 7581 TK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.