Aanvraag omgevingsvergunning Het Smidskaamp 24 t/m 32 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BV 24
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Het Smidskaamp 24 t/m 32 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • realiseren van een betonnen keerwand t.b.v. de grondkering talud op de volgende aansluitende percelen, Het Smidskaamp 24 t/m 32, 7587 BV De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.