Aanvraag omgevingsvergunning Chopinstraat 21 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EG 21
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Chopinstraat 21 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 2 bomen op het perceel Chopinstraat 21, 7582 EG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.