Aanvraag omgevingsvergunning Andersonstraat 2 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AZ 2
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Andersonstraat 2 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een houtschuur op het perceel Andersonstraat 2, 7582 AZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.