Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
02-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • aan Stichting Cluster voor het houden van een zomerspelweek op 15 juli 2015 van 13.00 uur tot 16.30 uur op het Raadhuisplein in Losser

Datum bekendmaking 13 mei 2015.

Procedure

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.