Tijdelijke verkeersmaatregel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
02-06-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met de zomerspelweek op woensdag 15 juli 2015 van 13.00 uur tot 16.30 uur, waardoor de volgende weg(en) zijn afgesloten voor alle verkeer:

Beschrijving

  • Raadhuisplein

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.