BESLUITEN OMGEVINGSRECHT

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7582EE 4
  • 7588RH 50
Publicatiedatum
02-06-2015
Kaart behorende bij: BESLUITEN OMGEVINGSRECHT Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen voor het uitbreiden van een woning op het perceel Chopinstraat 4, 7582 EE Losser.

Datum bekendmaking 28 mei 2015;

  •             Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een seismisch monitoringspunt nabij het perceel Beuningerstraat 24 in De Lutte, Kadastraal bekend onder LSR00, sectie D, nummer 5202.

Datum bekendmaking 21 mei 2015;

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een verleende vergunning voor een bedrijfspand op het perceel Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen.

 

Procedure

Datum bekendmaking 28 mei 2015. Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.