Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Glanerbrugstraat 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PL 14
Publicatiedatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Glanerbrugstraat 14  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •       plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Glanerbrugstraat 14, 7585 PL Glane;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.