Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Denekamperstraat 48, 7588 PW Beuningen.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PW 48
Publicatiedatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Denekamperstraat 48, 7588 PW Beuningen.  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  brandveilig gebruik van Fletcher Hotel Dinkeloord op het perceel Denekamperstraat 48, 7588 PW Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.