Verleende vergunning Apv voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingen en welkomstbogen voor het Bruegheliaans Festijn 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2015
Einddatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingen en welkomstbogen voor het Bruegheliaans Festijn 2015 Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • het plaatsen van spandoeken, aankondigingen en welkomstbogen ten behoeve van het Bruegheliaans Festijn.

Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.