Verleende vergunning Apv tijdens het Bruegheliaans Festijn in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2015
Einddatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv tijdens het Bruegheliaans Festijn in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Losser is een evenementenvergunning verleend voor het: 

Beschrijving

  • houden van het Bruegheliaans Festijn, in het centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
    • donderdag 13 augustus 2015 van 16.00 tot 0.00 uur;
    • vrijdag 14 augustus 2015 van 9.00 uur tot 2.00 uur;
    • zaterdag 15 augustus 2015 van 9.00 uur tot 2.00 uur;
    • zondag 16 augustus 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur;

Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.