Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Bruegheliaans Festijn 2015

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
29-07-2015
Einddatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Bruegheliaans Festijn 2015 In verband met het Bruegheliaans Festijn 2015, worden op donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2015, in het centrum van Losser tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen waardoor: 

Beschrijving

 1. 1. Onderstaande locaties zijn gesloten voor alle verkeer:
 • Raadhuisplein, maandag 10 augustus 2015 vanaf 22.00 uur, tot en met maandag 17 augustus 2015 tot 18.00 uur;
 • Martinusplein, donderdag 13 augustus 2015 vanaf 18.00 uur, tot en met maandag 17 augustus 2015 tot 18.00 uur;
 1. 2. Onderstaande wegen zijn in beide richtingen gesloten voor alle verkeer op donderdag 13 augustus 2015, vanaf 16:30 uur, tot en met zondag 16 augustus 2015 tot 18.00 uur:
 • Sint Maartenstraat;
 • Kerkstraat;
 • Raadhuisstraat, tussen Sint Maartenstraat en ingang parkeerterrein De Brink;
 • Teylerstraat;
 • Torenstraat;
 • Roberinkstraat;
 • Brinkstraat, tussen Bernard Leurinkstraat en de Openbare Bibliotheek;
 • Parkeerterrein Langenkamp;
 1. 3. In verband met de Brueghelstoet onderstaande wegen zijn in beide richtingen gesloten voor alle verkeer op zondag 16 augustus 2015 tussen 14.00 uur en 18.00 uur:
 • Bernard Leurinkstraat;
 • Gronausestraat, tussen Bernard Leurinkstraat en Oranjestraat;
 • Langenkamp, tussen Gronausestraat en Braakstraat;
 • Braakstraat;
 • Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en Bernard Leurinkstraat;
 1. 4. Instellen van eenrichtingsverkeer op de onderstaande wegen:
 • Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf dinsdag augustus 2014 (vanaf 22.00 uur), tot en met maandag 18 augustus 2014 tot 18.00 uur;
 1. 5. Inrichten van een taxistandplaats in de Kerkstraat, ter hoogte van de Aloysiusschool, op:
 • vrijdag 14 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07,00 uur;
 • zaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07.00 uur;
 1. 6. In beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer en in combinatie met de in te richten taxistandplaats, de Raadhuisstraat ter hoogte van het Raadhuisplein, op:
 • vrijdag 14 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07,00 uur;
 • zaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07.00 uur;
 1. 7. Eenrichtingsverkeer in te stellen in verband met de in te richten taxistandplaats, op vrijdag 14 augustus 2015 en zaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07.00 uur, voor de volgende wegen:
 • Kerkstraat, tussen Sint Maartenstraat en Raadhuisstraat;
 • Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en toegang parkeerterrein De Brink;
 1. 8. Opheffen van het bestaande parkeerverbod ter plaatse van het gedeelte Bernard Leurinkstraat tussen Sint Maartenstraat en Brinkstraat, donderdag 13 augustus 2015, vanaf 16:30 uur, tot en met zondag 16 augustus 2015 tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.