Verleende vergunning Apv voor Kids R King aan de St. Maartenstraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 47
Publicatiedatum
29-04-2015
Einddatum
24-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor Kids R King aan de St. Maartenstraat in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Café ’t Raedthuys voor het houden van het evenement Kids R King op 27 april 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur aan de Sint Maartenstraat in Losser.

Datum bekendmaking 17 april 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.