Tijdelijke verkeersmaatregel voor Kids R King St. Maartenstraat in Lossr

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AK 49
Publicatiedatum
29-04-2015
Einddatum
24-06-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel voor Kids R King St. Maartenstraat in Lossr Een tijdelijke verkeersmaatregeel wordt getroffen waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer: 

Beschrijving

  • In verband met het evenement Kids R King op zondag 26 april 2015 vanaf 20.00 uur  tot en met maandag 27 april 2015 tot 22.00 uur:
    • St. Maartenstraat

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.