Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Hanhofweg 29 in De Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LK 29
Publicatiedatum
29-04-2015
Einddatum
24-06-2015
Kaart behorende bij: Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer Hanhofweg 29 in De Lutte Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door: 

Beschrijving

  • R. Visschedijk, Hanhofweg 29, 7587 LK  De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.