Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Centrum Management Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Centrum Management Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Centrum Management Losser voor het houden van het evenement Sinterklaasintocht in het centrum van Losser op zondag 15 november 2015 van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking: 21 oktober 2015. ¹

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.