Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Café ’t Raedthuys

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Café ’t Raedthuys Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café ’t Raedthuys voor het houden van het evenement de Oktoberfeesten “Jetzt gehts Loss(er)” op de parkeerplaats bij de steenfabriek in Losser op de volgende dagen en tijden:

- Donderdag 22 oktober 2015 van 19.00 uur tot 0.00 uur;
- Vrijdag 23 oktober 2015 van 19.00 uur tot 1.30 uur;
- Zaterdag 24 oktober 2015 van13.00 uur tot 1.30 uur;
- Zondag 25 oktober 2015 van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 19 oktober 2015. ¹

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.