Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten Kaashandel Schouten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten Kaashandel Schouten Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Kaashandel Schouten voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van kaas, zuivel en worst op het terrein ter hoogte van het perceel Hoofdstraat 234 (Japin) in Overdinkel op elke donderdagmorgen in het jaar 2016.

Datum bekendmaking 16 oktober 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.