Sloopmelding op het perceel Hofkamp 243, 7582 GT Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582GT 243
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Sloopmelding op het perceel Hofkamp 243, 7582 GT Losser Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbest op het perceel Hofkamp 243, 7582 GT Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.