Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel kadastraal bekend als LSR00 sectie H, nummer 4182

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel kadastraal bekend als LSR00 sectie H, nummer 4182 AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • beplanten langs de poortbultenbeek te Losser, kadastraal bekend als sectie H nummer 4182

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.