Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PS 2
Publicatiedatum
28-10-2015
Einddatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  kappen van ongeveer 25 bomen op het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.