Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Paandersdijk 6, 7588 PZ Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PZ 6
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Paandersdijk 6, 7588 PZ Beuningen AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van een boom op het perceel Paandersdijk 6, 7588 PZ Beuningen;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.