Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RD 14
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  Kappen van 2 bomen op het perceel Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.