Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel De Poppe 8, 7587 GA De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587GA 8
Publicatiedatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij het perceel De Poppe 8, 7587 GA De Lutte AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van een overkapping voor snel laders gelegen aan de A1, nabij het perceel De Poppe 8, 7587 GA De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.