Verleende vergunning APV voor het Jeugdgala in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV voor het Jeugdgala in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser zijn de volgende vergunningen verleend: 

Beschrijving

  • Voor het houden van het Jeugdgala in sporthal De Fakkel op vrijdag 30 januari 2015 van 18.30 uur tot 21.30 uur.

Datum bekenmaking 21 januari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.