Ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Sterrengala in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Kaart behorende bij: Ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Sterrengala in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan CV de Gaffel Aöskes voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Sterrengala op zaterdag 31 januari 2015 van 16.00 uur tot zondag 1 februari 02.00 uur in sporthal De Fakkel in Losser.

Datum bekendmaking 19 januari 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.