Aanvraag omgevingsvergunning voor het perceel kadastraal bekend Gemeente Losser, sectie Q, nummer 851

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 851
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van een eik op een perceel kadastraal bekend als sectie Q, nummer 851.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.