Aanvraag omgevingsvergunning Tjibbe Knolstraat 11 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BA 11
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tjibbe Knolstraat 11 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een eik op het perceel Tjibbe Knolstraat 11, 7586 BA Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.