Aanvraag omgevingsvergunning Singravenweg 3 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PP 3
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Singravenweg 3 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een eik en een berk op het perceel Singravenweg 3, 7588 PP Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.