Aanvraag omgevingsvergunning Schubertstraat 5 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4227
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een boom op het perceel gelegen nabij Schubertstraat 5 in Losser, kadastraal bekend als sectie N, nummer 4227.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.