Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Type bekendmaking
kansspelvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend:

  • vergunning aan AJc’96 voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het AJc Tournement op 22 mei 2015

Datum bekendmaking 13 mei 2015.

Op grond van artikel 2:24 van Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend:

  • vergunning aan AJc’96 voor het houden het AJc Tournement (voetbaltoernooi met kampeertenten) op 22 mei 2015 van 17.00 uur tot 0.00, 23 mei 2015 van 8.00 tot 1.00 en 24 mei 2015 van 8.00 tot 19.00 uur 2015 op het terrein van AJc’96 aan de Bookholtlaan 1 in Losser

Datum bekendmaking 18 mei 2015.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure