Tijdelijke verkeersmatregel ivm AJC Tournament

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmatregel ivm AJC Tournament  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

Tijdelijke verkeersmaatregel

Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het AJc Tournament op 22 mei 2015 vanaf 17.00 tot en met zondag 24 mei 2015 19.00 uur, waardoor het parkeerverbod is opgeheven aan:

  •    De oostelijke zijde van de Bookholtlaan in Losser

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure