Sloopmelding perceel Wilgenkmap 72, 7581 HD Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HD 72
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Sloopmelding perceel Wilgenkmap 72, 7581 HD Losser  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

Sloopmeldingen

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

  • Verwijderen van asbest op het perceel Wilgenkamp 72, 7581 HD Losser. Datum bekendmaking 12 mei 2015;

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open.
Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

Procedure