Activiteitenbesluit ingevolge 8.40 van de Wet milieubeheer perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen

Type bekendmaking
meldingen
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PC 4
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Activiteitenbesluit ingevolge 8.40 van de Wet milieubeheer perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen  

Beschrijving

Dinsdag  26 mei 2015

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

  • Maatschap Nijhuis, Holtweg 4, 7588 PC Beuningen.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.

Procedure